)1(

Kembang Saroja Wulandari

  • Septi

Sataun ngan sabulan ngambeu angin dunya

Bulan tujuh sareupna nyurup purnama sampurna

Ngembang nyambuang cai kaheman

Diteuteup cahaya bulan pias

Saroja bodas wulandari

kuncup nguluntung pupucukan gelenye imut

kudu tacan beukah nyacas tutugan

Saroja koneng wulandari

ligar murag alewoh sesebitan pamadegan

mekar muka rinduy pageuh keukeuh paguneman

Saroja kayas wulandari

mangkak ngembang buelah lenyap kasampurnaan

ningal dunya antara aya jeung taya

Sataun ukur sabulan ngararasa cai dunya

Bulan dalapan tilem bunarung purnama sampurna

Ngembang pileuleuyan pikeun kahirupan anyar

Dina taun-taun anu bakal kasorang

 

Upi Tasikmalaya, 08 November 2017

)2(

Jangkar Ambekan

Keur : Nur Septi

Regang can katenjo ngajadi pangpung

Sedeng koleang rangrang kasundul laku jaman

Ari kadaka neangan pamuntangan pikeun kasalametan

Nempo lampah laku waktu rek ngalindih

Beuki ngaheab hawa leuweung larangan

Gusti …

Kiatkeun papagan-papagan sawalatra anu geus aya

Najan isuk-jaga bakal lapuk ka gerus umur

Beak ku sarakahna kalalakian kota

Gusti…

Ngan ka anjeun kuring dumeuheus

Sesakeun tunggul pangharepan kinasihan

Boa ambekan tuluy sirungan najan teu pasti

Tinggal tunggul turu jangkar tibra

Disimbutan petetan katungkul ku pati

Gede ku poe sadurung winaruh

Ngajadi tangkal catangan kahirupan anyar

Najan clak higeung clik kulawu

 

Gunung putri 05 november 2017

)3(

 

Tulis Kacaturkeun

Geus peun nepi dieu heula

Ngarenghap sakedapan

Cuang deres rupa-rupa kecap nu kacutat

Sawandakeun  sangkan apal eusina

Aya ku hade

Wacana marengan kusuma pamikir

Aya ku reueus

Wirahma mepende angin halimpu

Aya ku talaten

Wiraga usik ngabarung nulis kanyataan

Aya ku nineung

Wirasa ngangseu seungit-bauna tresna

Nepi mana nitis tulis teh

Geuning masih keneh dina bubuka

Anapon poho titimangsana

Ngamimitian nyutat kahirupan-kahuripan

 

Avacenna, 26 juli 2017

 

 

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.